Code of Conduct Van Slobbe Premiums & Gifts

 

Waar staat CSR voor?

Corporate Social Responsibility (CSR) staat voor de wijze waarop bedrijven sociale, milieu- en economische aspecten integreren in hun waarden, cultuur, beslissingen, strategie en bedrijfsvoering (The Institute of Internal Auditors, 2010). Het belang van CSR voor bedrijven neemt toe.
 
 
 
Ons keurmerk voor ethisch en verantwoord zaken doen
 
Ons bedrijf is ervan overtuigd dat we niet alleen aan de verwachtingen van onze klanten en consumenten moeten voldoen, maar dat we deze verwachtingen moeten overstijgen. Daarom hebben we richtlijnen geadopteerd die de veiligheid, kwaliteit en integriteit van onze producten en bedrijfsprocessen waarborgen en hebben we ons gecommitteerd de rechten van individuen en milieu te respecteren. We hebben ons ten doel gesteld alle (lokale) wet- en regelgeving na te leven en uitsluitend zaken te doen op een ethisch verantwoorde en professionele manier. 
 
 
Wet & regelgeving
Wij verplichten ons te voldoen aan alle (lokale en nationale) wet- en regelgeving die van toepassing is op onze industrie, met name ten aanzien van productveiligheid en milieu. Wij zullen voldoen aan alle vrijwillige normen die onze industrie hanteert voor producten en bedrijfsprocessen.
 
 
Geen kinderarbeid
Wij tolereren geen kinderarbeid. Wij zullen voldoen aan alle bepalingen die gesteld zijn op het gebied van minimale leeftijd.
 
 
Geen dwangarbeid
Wij tolereren geen enkele vorm van dwangarbeid, welke gepaard gaat met fysiek en/of mentaal misbruik of enige andere vorm van fysieke en/of mentale straffen.
 
 
Werkplaats omstandigheden
Wij zullen zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Wij zullen ons houden aan alle gestelde (lokale) wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer.
 
 
Vrijheid van vereniging
We erkennen en respecteren de vrijheid van onze werknemers om zich te verenigen en aan te sluiten bij een vakbond. Indien werknemers worden vertegenwoordigd door een, voor lokale wetgeving, erkende organisatie respecteren wij hun vrijheid collectief te onderhandelen.
 
 
Geen exploitatie, discriminatie en/of intimidatie
Onder geen beding tolereren wij de exploitatie van (kwetsbare) individuen of groepen, enige vorm van discriminatie en/of intimidatie.
 
 
Werkuren
Wij streven ernaar te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van salariëring, werkuren, aannamebeleid, secundaire arbeidsvoorwaarden en overwerk.
 
 
Algemeen
Bij afwezigheid van een eenduidige lokale wet- en regelgeving met betrekking tot productveiligheid, milieu of arbeids- en werkomstandigheden, dient er gehandeld te worden naar de geest van deze bepalingen.
 
 
Onderaannemers en toeleveranciers
De Code of Conduct maakt integraal onderdeel uit van onze dagelijkse bedrijfsprocessen en wij zullen al het noodzakelijke inrichten om deze beleidsdoelstellingen te behalen. Wij zullen enkel zaken doen met partners die gelijkgestemd zijn en ons keurmerk voor ethisch, professioneel en verantwoord zaken doen respecteren. Alle partners, dienen te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en zullen wij op de hoogte brengen van onze gedragscode. Wij verwachten van onze zakenpartners dat zij hun bedrijfsprocessen dermate inrichten, dat wij ons beleid kunnen naleven.

Bij Slobbe BV hechten we veel waarde aan ethisch zakendoen en daarom hebben we een Code of Conduct opgesteld. We zijn ook trots op onze duurzame praktijken, zoals onze ESG-ambities, Sustainable Development Goals en CO2-voetafdruk. We proberen zo volledig transparant te zijn over onze toeleveringsketen en voldoen aan compliance en ISO-certificeringen. We zijn ook lid van PPP.
Bekijk al onze initiatieven en ons CSR-beleid op onze website, inclusief onze ESG-ambities, Sustainable Development Goals, CO2-voetafdruk en transparantie van de toeleveringsketen , compliance , ISO-certificeringen en PPP- geacrediteerd lidmaatschap.

 

Neem contact met ons op
Vraag over dit product? Neem dan contact met ons op via: