ESG Ambities

In 2022 hebben we onze ESG-ambities geëvalueerd en bijgewerkt voor de periode tot 2030. Dit proces omvatte het bepalen van onze prioriteiten en scopes op basis van de impact van onze zakelijke activiteiten. Onze prioriteiten liggen bij het aanbieden van milieuvriendelijke geschenken, het verbeteren van ESG-omstandigheden in onze toeleveringsketen, en het bieden van heldere en transparante communicatie.

Onze inspanningen om onze dagelijkse activiteiten af te stemmen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN sluiten aan bij onze ambitie om positieve verandering te stimuleren. Binnen deze SDG's beschouwen we SDG 12 en SDG 13 als cruciaal voor onze zakelijke activiteiten, omdat we hier een reëel verschil kunnen maken op zowel ecologisch als sociaal gebied. Al onze belangrijke projecten en activiteiten zijn gericht op het leveren van een positieve bijdrage aan deze doelstellingen.

De doelstellingen SDG 8, SDG 9 en SDG 15 ondersteunen deze doelen en we blijven toegewijd aan het betrekken van onze werknemers, het investeren in innovatie en het ondersteunen van wereldwijde initiatieven om de leefomgeving te verbeteren. Op deze manier blijven we onze positieve impact vergroten en onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid realiseren.

ESG Ambities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traceerbaarheid en certificering van producten

Een groot deel van ons assortiment biedt producten aan die gecertificeerd zijn volgens de Global Recycled Standard, Recycled Claim Standard, OEKO-TEX® STANDARD 100 en Forest Stewardship Council. Onze AWARE® tracer garandeert een lagere impact van gerecyclede materialen voor de producten die we aanbieden. Zo dragen we bij aan onze missie om op een verantwoorde manier producten te produceren met respect voor mens en planeet.

Global Recycled Standard; Recycled Claim Standard; OEKO-TEX® STANDARD 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Audits

Om positieve veranderingen in onze toeleveringsketen te stimuleren, maken we veelal gebruik van sociale auditverslagen van derde partijen. Hiermee bevorderen we de transparantie en werken we aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het voorkomen van schendingen van mensenrechten. Erkende auditkaders zoals BSCI, SMETA en SA8000 richten zich op essentiële onderwerpen zoals dwangarbeid, kinderarbeid, werkuren, vergoeding en werknemersparticipatie.

Wij vragen onze leveranciers vriendelijk om deel te nemen aan audits van BSCI (amfori) en SMETA (Sedex) om zo transparantie en verantwoordelijkheid in onze toeleveringsketen te bevorderen.

Gedreven door de vraag op de markt naar sociaal verantwoordelijke toeleveringsketens, ontwikkelden onafhankelijke, non-profit-instellingen kaders die gebruikt kunnen worden door auditors van derde partijen om de arbeidsomstandigheden in de fabriek te controleren ten opzichte van wereldwijd erkende waarden met betrekking tot mensenrechten en arbeidsrechten. Van Slobbe BV erkent sociale audits volgens de kaders van amfori BSCI, Sedex SMETA en SA8000. Deze zijn allemaal onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. We ontwerpen geen eigen sociale audit criteria en accepteren geen sociale audits die ontworpen zijn door andere bedrijven omdat de kans bestaat dat deze grote of complexe zaken in de toeleveringsketen niet behandelen. Ze worden ook zelden uitgevoerd door onafhankelijke, deskundige auditeurs. Bovendien verlaagt het gebruik van erkende kaders ook de belasting op leveranciers, omdat een audit gebruikt kan worden door al hun leveranciers die onder dit kader vallen.

Hoewel we ons best doen om de meerderheid van onze leveranciers te betrekken bij deze audits, is het niet mogelijk om alle leveranciers hieraan deel te laten nemen.

BSCI

 

 

SEDEX SMETA

 

 

 

Van Slobbe BV is ISO gecertificeerd

De ISO 9001 certificering is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement en biedt handvatten voor het continu verbeteren van onze processen, diensten en/of producten. Middels ons ISO 9001 certificaat tonen we aan dat de kwaliteit van onze diensten en producten is gewaarborgd en dat deze voldoet aan de eisen en wensen van onze opdrachtgever. Doelstelling hierbij is een grotere klanttevredenheid, verkleining van risico’s, reductie van fouten, verbetering van uw processen en een betere marktpositie.

De ISO 14001 certificering is een internationaal erkende norm op het gebied van milieumanagement. Onze bedrijfsvoering is er op ingericht om de prestaties op het gebied van milieu te beheersen en te verbeteren. Hiermee tonen we aan dat we voldoen aan de wet- en regelgeving en dat wij streven naar continue verbetering van onze milieuprestaties.

Van Slobbe ISO gecertificeerd

 

 

PPP Lidmaatschap

Het lidmaatschap van het Promotional Products Professionals | PPP is voor de aangesloten leden dé manier om zich onderscheidend te profileren in de markt voor promotionele producten en relatiegeschenken. Immers alle aangesloten en geaccrediteerde leden mogen exclusief het PPP keurmerk als hét kwaliteitslabel binnen de branche voeren. Met het PPP keurmerk tonen leden aan dat zij lid zijn van de enige branchevereniging. PPP leden zetten zich actief in om het vakgebied van promotionele producten en relatiegeschenken sterker en professioneler te maken om zodoende de eindklant nog beter te kunnen bedienen. ‘PPP leveranciers maken het verschil’, is het parool. Het PPP lidmaatschap biedt haar leden op tal van terreinen, zoals vakkennis, communicatie, campagnes, belangenbehartiging en meer, ondersteuning.

PPP geaccrediteerd lid

Neem contact met ons op
Vraag over dit product? Neem dan contact met ons op via: