Sustainable Development Goals

SDG staat voor "Sustainable Development Goals" (duurzame ontwikkelingsdoelen) en verwijst naar een reeks doelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld om tegen 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn in totaal 17 doelen, waaronder het beëindigen van armoede en honger, het bevorderen van gezondheidszorg en onderwijs, het aanpakken van klimaatverandering en het bevorderen van duurzame economische groei en werkgelegenheid. De SDG's zijn bedoeld om de wereldwijde gemeenschap te inspireren en te mobiliseren om gezamenlijk actie te ondernemen om deze doelen te bereiken en een duurzamere toekomst voor iedereen te creëren.

Onze inspanningen om onze dagelijkse activiteiten af te stemmen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN sluiten aan bij onze ambitie om positieve verandering te stimuleren. Binnen deze SDG's beschouwen we SDG 12 en SDG 13 als cruciaal voor onze zakelijke activiteiten, omdat we hier een reëel verschil kunnen maken op zowel ecologisch als sociaal gebied. Al onze belangrijke projecten en activiteiten zijn gericht op het leveren van een positieve bijdrage aan deze doelstellingen.

De doelstellingen SDG 8, SDG 9 en SDG 15 ondersteunen deze doelen en we blijven toegewijd aan het betrekken van onze werknemers, het investeren in innovatie en het ondersteunen van wereldwijde initiatieven om de leefomgeving te verbeteren. Op deze manier blijven we onze positieve impact vergroten en onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid realiseren.

Sustainable Development Goals


 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, nodigen we je graag uit om onze ESG-ambities te bekijken. ESG staat voor Environmental, Social and Governance en verwijst naar de criteria die worden gebruikt om de duurzaamheids- en verantwoordelijkheidsprestaties van een bedrijf te beoordelen. Onze ESG-ambities zijn gericht op het verbeteren van onze prestaties op deze drie gebieden, waarbij we ons richten op het verminderen van onze impact op het milieu, het bevorderen van eerlijke en veilige werkomstandigheden en het verbeteren van onze governance-structuur. We geloven dat door het nemen van verantwoordelijke en duurzame beslissingen, we niet alleen bijdragen aan een betere wereld, maar ook aan het creëren van meer waarde voor onze klanten, werknemers en stakeholders.

Neem contact met ons op
Vraag over dit product? Neem dan contact met ons op via: