Waar moeten producten / relatiegeschenken aan voldoen?
Hier een overzicht van de Europese Richtlijnen/ Verordening


Wet- en Regelgeving:
 

Testmethode/Standaard Europese Richtlijn/Verordening Categorie Opmerkingen
AZO Verordening (EG) nr. 1907/2006 REACH Bijlage VII - beperkingen ten aanzien van de fabricage, het op de markt brengen en gebruiken van bepaalde gevaarlijke stoffen Textiele kleding & petten Bepaalde Azo-kleurstoffen kunnen uiteenvallen en (vermoedelijk) kankerverwekkende amines vormen.
PHENOLS (ALLEENPCP) Verordening (EG) nr. 1907/2006 REACH Bijlage VII - beperkingen ten aanzien van de fabricage, het op de markt brengen en gebruiken van bepaalde gevaarlijke stoffen Houten producten - (Contact met kinderen en voedsel) PCP is een gepolychlorineerde verbinding die wordt gebruikt als conserveringsmiddel voor hout, leer en textiel. PCP is moeilijk afbreekbaar in het milieu, schadelijk voor de gezondheid van de mens en giftig voor het aquatisch mileu. Producten met PCP verbranden kan zeer giftige stoffen opleveren.
PHTHALATES EC/1907/2006 Verordening (EG) nr. 1907/2006 REACH Bijlage VII - beperkingen ten aanzien van de fabricage, het op de markt brengen en gebruiken van bepaalde gevaarlijke stoffen Textiele kleding & kinderproducten Phthalen zijn een klasse organische stoffen die aan kunststoffen worden toegevoegd om de buigzaamheid te vergroten. Kunststoffen geven phthalaten af. Deze kunnen schade veroorzaken an de lever, nieren en andere organen.
CADMIUM Verordening (EG) nr. 1907/2006 REACH Bijlage VII - beperkingen ten aanzien van de fabricage, het op de markt brengen en gebruiken van bepaalde gevaarlijke stoffen Alle producten Cadmium is een zwaar metaal en klassa 1 kankerverwekkende stof. Langdurige blootstelling aan cadmim via voedsel, water of lucht kan schade aan de nieren en longen, prostaatkanker en schade aan de voortplantingsorganen tot gevolg hebben.
BENZEEN Verordening (EG) nr. 1907/2006 REACH Bijlage VII
- beperkingen ten aanzien van de fabricage, het op de markt brengen en gebruiken van bepaalde
gevaarlijke stoffen
Luchtverfrisser                       Merkstiften                        Lijm Benzeen kan worden gebruikt in allerlei producten, bijvoorbeeld als stabilisator in plastics en bepaalde soorten rubber. Benzeen is giftig en kankerverwekkend. De aanwezigheid van benzeen in speelgoed en consumentenproducten is daarom verboden.
NIKKEL Horlogebandjes, klinknagels, bevestigingsmiddelen, sierspijkers en ritsen en metalen markeringen aanwezig in of bedoeld voor gebruik in kleding Nikkel kan allergische contactdermatitis (ACD) veroorzaken. Symptomen van ACD variëren van droogheid, kloofjes en ontsteking van de huid tot eczeem en blaren.
TOLUEEN Kleefmiddelen, nagellak, cosmetica, rubberlijm, verf, verfverdunner, lak, vlekverwijderaar, kleurstoffen en inkt Tolueen is een zoetgeurend, industrieel oplosmiddel en een vluchtige organische verbinding (VOC).
EN 471 Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 89/689/EEG Safety Clothing / Vest Zeer zichtbare waarschuwingskleding voor professioneel gebruik geeft primaire veiligheidseisen waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om te zorgen dat gezondheid en veiligheid van de gebruiker gewaarborgd zijn.
EN1150 Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 89/689/EEG Veiligheidskleding Zeer zichtbare waarschuwingskleding voor professioneel gebruik geeft primaire veiligheidseisen waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om te zorgen dat gezondheid en veiligheid van de gebruiker gewaarborgd zijn.
EN343 89/689/EU Veiligheidskleding Deze kleding is bedoeld als bescherming tegen weeromstandigheden met combinaties van neerslag, regen, mist, vochtigheid en wind bij temperaturen tot minimaal +5°C.
EN 71 Richtlijn veiligheid van speelgoed 2009/48/EG Speelgoed &                         kinderproducten Veiligheid van speelgoed. Geeft veiligheidseisen voor kinderspeelgoed.
EN343 89/689/EU Veiligheidskleding Deze kleding is bedoeld als bescherming tegen weeromstandigheden met combinaties van neerslag, regen, mist, vochtigheid en wind bij temperaturen tot minimaal +5°C.
EN 62115 2009/48/EU                                       Richtlijn betreffende de Veiligheid van speelgoed Speelgoed & kinderproducten - elektrisch/elektronica Veiligheid van elektrisch speelgoed - gaat over de veiligheid van speelgoed waarbij ten minste één functie afhankelijk is van elektriciteit.
DIN 72553 2001/95/EG Richtlijn inzake Algemene productveiligheid Startkabels/accu startkabels Startkabel voor wegvoertuigen met ontstekingsmotor; afmetingen, vereisten, tests
EN 1860-1 Richtlijn algemene productveiligheid 2001/95/EEG Barbecuegrills Apparaten, vaste brandstoffen en aansteekmiddelen om te barbecueën: deel 1 barbecues die branden op vaste brandstoffen, De Richtlijn algemene productveiligheid bepaalt dat alle consumentenproducten die op de Europese markt gebracht worden veilig zijn.
EN1836 Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 89/689/EEG Zonnebrillen Persoonlijke oogbescherming - Zonnebrillen en zonneschijnfilters. Geeft primaire veiligheidseisen waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om te zorgen dat gezondheid en veiligheid van de gebruiker gewaarborgd zijn.
EN 13356 89/689/EG Richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) Zichtbaarheidsaccessoires voor niet-proffesioneel gebruik Zeer goed zichtbare accessoires voor niet-proffesioneel gebruik. Biedt basisveiligheidsregels waaraan PPE moet voldoen om de gezondheid en veiligheid van de gebruiker te beschermen door zijn aanwezigheid visueel kenbaar te maken als de gebruiker op donkere wegen beschenen wordt door koplampen van voertuigen.
EN 60825-1 Richtlijn laagspanning 2006/95/EEG Laserpointers Veiligheid van laserproducten, vereist dat elektrische apparatuur, binnen bepaalde voltagelimieten, het publiek een grote mate van veiligheid garandeert.
ISO 9994 Richtlijn algemene productveiligheid 2001/95/EEG Sigarettenaanstekers ISO9999 Veiligheidsvereisten voor sigarettenaanstekers. De richtlijn algemene productveiligheid bepaalt dat alle consumentenproducten die op de Europese markt gebracht worden veilig zijn.
ISO 22702 Richtlijn algemene productveiligheid 2001/95/EEG Algemene aanstekers ISO22702 Veiligheidsvereisten voor algemene aanstekers.  De richtlijn algemene productveiligheid bepaalt dat alle consumentenproducten die op de Europese markt gebracht worden veilig zijn.
EN 15493 Richtlijn algemene productveiligheid 2001/95/EEG Kaarsen Specificaties voor de veiligheid van kaarsen. De Richtlijn algemene productveiligheid bepaalt dat alle consumentenproducten die op de Europese markt gebracht worden veilig zijn.
EMC Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Elektrisch / Elektronica Geeft immuniteits- en emissielimieten voor elektrische / elektronische producten die in de Europese Unie op de markt worden gebracht.
ErP 2009/125/EU Richtlijn Energiegerelateerde producten Elektrisch / Elektronica Bedoeld om de invloed op het milieu te verminderen van producten gedurende hun gehele levensduur, vooral gericht op energie.
WEEE Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) Elektrisch / Elektronica Vereist inzameling van gebruikte E&E-apparatuur.
BATTERIJRICHTLIJN Richtlijn 2006/66/EEG inzake batterijen en accu's Batterijen Stelt de aanvaardbare hoeveelheid kwik, cadmium en lood in batterijen vast.
RoHS (Restriction of Hazardhous Substances) Richtlijn, ter beperking van de toepassing van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De EU-richtlijn legt het gebruik van 6 gevaarlijke stoffen met inbegrip van lood, cadmium e kwik bij de productie van dergelijke apparatuur aan banden. Elektrisch/ Elektronica  
REACH Reach staat voor: Registration, Evaluation,
Authorization and restriction of Chemicals, en is de nieuwe verordering die ruim zestig bestaande verorderingen en richtlijnen vervangt.
Elk product dat door middel van chemicaliën wordt gemaakt, of chemicaliën bevat Het uitgangspunt van REACH is, dat bij alle stoffen die een bedrijf produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten, het zich bewust moet zijn van de risico's en de maatregelen moet benoemen om de risico's te beheersen. Dientengevolge moeten de importeurs (degenen die een artikel/product voor het eerst op de europese markt brengen, op de hoogte zijn van alle afzonderlijke stoffen in de producten, en die stoffen aangeven die minstens 0,1% van het totale gewicht per product uitmaken en bij het importeren van 1.000 kilo van een stof.
CE-certificering De CE-markering geeft aan, dat het product voldoet aan de geldende regels binnen de Europese ruimte. Electrische apparaten, machines, speelgoed, liften, meet instrumenten en persoonlijke beschermingsmiddelen De CE-markering is een wettelijk verplichte aanduiding op genoemde producten. Door het aanbrengen van de CE-markering, geeft de producent of importeur aan dat hij voor het betreffende product een conformiteitsverklaring heeft opgesteld. In deze conformiteits verklaring, is de producent of importeur verplicht aan te geven, dat het prodcut voldoet aan alle van toepassing zijnde Eurpese richtlijnen. Daarnaast verplicht de producent of importeur zich aansprakelijk te zijn voor zijn product.

STOFFEN:

PHTHALATEN
Stoffen, gebruikt als weekmakers (stoffen toegevoegd om plastic een grotere flexibiliteit, transparantie, duurzaamheid en levensduur te geven). Deze worden voornamelijk
gebruikt om PBV (Polyvinylchloride) zacht en buigzaam te maken. Phthalaten worden geleidelijk geëlimineerd uit veel producten in de Verenigde Staten, Canada en Europese
Unie, in verband met zorgen betreffende de gezondheid.

CADMIUM
Is een metaal, dat voornamelijk als bij product uit zink / erts wordt gewonnen. Net zoals lood en zink, behoort het tot de groep van zware metalen, die al in kleine hoeveelheden
schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van de mens. Het cadmium besluit van 1999 verbiedt het gebruik van Cadmium als pigment, kleurstof, stabilisator en
oppervlakte laag.

NIKKEL
Is een metaal corrosieresistent en wordt veelvuldig toegepast in legeringen, zoals in verguldsels bij de fabricage van munten, magneten en gewone huishoudelijke
gebruiksvoorwerpen als katalysator voor harding evenals bij een reeks andere toepassingen.

AZO/kleurstoffen
Azo kleurstoffen, die bij een direct huidcontact, schadelijk kunnen zijn voor de algehele gezondheid. Om die reden is bepaald, dat het verboden is om Azo/kleurstoffen te
gebruiken in textiel- en leerproducten, tenzij ze als pigment voorkomen.

Neem contact met ons op

Bewijs dat u geen robot bent
Error 404